100% CO2 Gecompenseerd Heftruckgas

Vanaf 1 april 2019 leveren wij al het Heftruckgas CO2 gecompenseerd uit aan onze klanten

Vanaf 1 april 2019 leveren wij al het heftruckgas CO2-gecompenseerd aan onze klanten. Door te investeren in duurzame (energie)projecten is dit een van de manieren om duurzaam om te gaan met gasverbruik.

Door aankoop van emissiereductiecertificaten, ook wel CO2-credits genoemd investeren wij indirect in afvalverwerkingsinstallaties in India. Dit zorgt voor vermindering van CO2-uitstoot elders op de wereld.

Gasnodig.nl levert 100% CO2 gecompenseerd Heftruckgas

Wij hebben er voor gekozen emissiereductiecertificaten te kopen gelijk aan de hoeveelheid heftruckgas die wij verkopen conform omrekenfactoren van de Nederlandse emissieautoriteit. Wij investeren door de aankoop van VER’s in een aantal projecten in India waar afvalverwerkingsinstallaties voor stedelijk afval in gebruik worden genomen, die het afval mechanisch behandelen en verwerken.

Wanneer afval ontbindt, komt er onder andere methaangas vrij. Vrij in de atmosfeer heeft methaan een sterk broeikaseffect. Door installaties te bouwen die het afval en het vrijgekomen methaangas verzamelen, verwerken en behandelen, komt dit niet vrij in de atmosfeer en kan er groene elektriciteit mee worden geproduceerd.

De projectactiviteiten resulteren dus in een reductie van broeikasgasemissies. De methaanemissies, die anders zouden zijn vrijgekomen in de natuur, worden vermeden. Deze worden bovendien gebruikt als alternatieve brandstof, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen wordt gereduceerd en de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

2020-12-30T13:46:28+00:00